Blog

Badania laboratoryjne żywności – wartość odżywcza

Laboratorium Usługowo-Badawcze BIOCHEMIK świadczy badania laboratoryjne żywności w zakresie wartości odżywczych żywności. Przeprowadzamy kompleksowe analizy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami prawa polskiego oraz unijnego. Pomagamy producentom, importerom oraz eksporterom w spełnieniu wszelkich norm, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 roku o nr 1169. Ustawa ta dotyczy dostarczania konsumentom danych na temat żywności. Przeprowadzamy analizy w zakresie wszystkich parametrów znakowania produktów spożywczych, obowiązujących począwszy od 13 grudnia 2016:

• wartości energetycznej,
• zawartości cukru,
• zawartości białka,
• zawartości tłuszczu,
• zawartości soli,
• zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych,
• udziału węglowodanów.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wyniki badań wartości kalorycznej podajemy w przeliczeniu na 100 ml lub 100 gramów produktu żywnościowego. Na Państwa życzenie wskażemy również wartość procentową współczynnika RWS, obrazującego w jakim procencie produkt zaspokaja dobowe zapotrzebowanie. Oprócz wskazanych parametrów w ustawie, przeprowadzamy również analizy zawartości błonnika pokarmowego, witamin czy składników mineralnych.

Wszystkie badania wykonujemy w nowoczesnym laboratorium analitycznym, wyposażonym w profesjonalną aparaturę pomiarową. Badamy między innymi mięso i jego przetwory, mleko i produkty nabiałowe, przetwory rybne czy spożywcze koncentraty. Przeprowadzamy zarówno badania mikrobiologiczne, organoleptyczne oraz fizykochemiczne żywności. Nasze laboratorium posiada akredytację Nr AB 400, wręczoną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badania mikrobiologiczne żywności – oferta

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań mikrobiologicznych żywności.

Analizujemy stopień czystości biologicznej pożywienia na każdym etapie procesu jego powstawania – począwszy od wytwarzania surowców, przez powstawanie półproduktów, a na końcowym produkcie kończąc. Wyniki naszych badań pozwalają zyskać pewność odnośnie tego, że zdrowiu i życiu konsumentów nic nie zagraża.

Przeprowadzamy wszystkie analizy wyodrębnione w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 2073/2005 z 2015 roku, dotyczącym mikrobiologicznych kryteriów produktów żywnościowych. Badamy również pod kątem występowania patogenów środowisko produkcji i przechowywania żywności, wodę, mączki, glebę i osady, pasze i pozostałą żywność przeznaczoną dla zwierząt, a także materiał pochodzenia zwierzęcego.

Badania mikrobiologiczne żywności pod kątem występowania takich patogenów i drobnoustrojów jak:

• Salmonella spp.,
• bakterie z grupy coli,
• Listeria monocytogenes,
• Campylobacter spp.,
• Staphylococcus spp. Koagulazo,
• Enterobacteriaceae,
• pleśnie i drożdże,
• Bacillus cereus,
• Enterokoki,
• Bacillus cereus,
• enterotoksyny gronkowcowe,
• paciorkowce kałowe.

Dodatkowe usługi analityczne

W zakres usług badawczych Laboratorium Mikrobiologicznego Biochemik Sp. z o.o. wchodzi również analiza higieny uboju. Przeprowadzamy poza tym badania pod kątem oceny organoleptycznej, próby szczelności i próby termostatowe. Analizujemy ponadto antybiogramy metodą dyfuzyjno-krążkową, a także wykonujemy ogólną bakteriologię.

Wszystkie analizy wykonujemy w nowocześnie wyposażonym laboratorium. Posiadamy akredytację AB 400 w zakresie badań mikrobiologicznych.

Czytaj więcej

Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne BIOCHEMIK

BIOCHEMIK Sp. z o.o. to akredytowane laboratorium mikrobiologiczne, posiadające punkty przyjmowania zleceń w takich miejscowościach jak Śmiłowo, Łuków, Sosnowiec, Ciszewo oraz Olsztyn. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja AB 400 przyznana nam w 2002 roku odnosi się do tego typu obiektów analizy jak żywność i pozostałe produkty konsumpcyjne dla ludzi, produkty rolne, pasze przeznaczone dla zwierząt, paliwa i smary, materiały i obiekty biologiczne, woda, gleba, osady, powietrze oraz ścieki.

Czytaj więcej

Testy konsumenckie żywności – badania konsumenckie

Testy konsumenckie mają na celu ocenić oferowany klientom produkt, kierując się konkretnymi, przyjętymi kryteriami, albo też porównać produkt z innymi, podobnymi. Czemu warto je przeprowadzać?

Czytaj więcej
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl