Blog

Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne BIOCHEMIK

BIOCHEMIK Sp. z o.o. to akredytowane laboratorium mikrobiologiczne, posiadające punkty przyjmowania zleceń w takich miejscowościach jak Śmiłowo, Łuków, Sosnowiec, Ciszewo oraz Olsztyn. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja AB 400 przyznana nam w 2002 roku odnosi się do tego typu obiektów analizy jak żywność i pozostałe produkty konsumpcyjne dla ludzi, produkty rolne, pasze przeznaczone dla zwierząt, paliwa i smary, materiały i obiekty biologiczne, woda, gleba, osady, powietrze oraz ścieki.

Czytaj więcej

Testy konsumenckie żywności – badania konsumenckie

Testy konsumenckie mają na celu ocenić oferowany klientom produkt, kierując się konkretnymi, przyjętymi kryteriami, albo też porównać produkt z innymi, podobnymi. Czemu warto je przeprowadzać?

Czytaj więcej

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl
Olsztyn: 667 984 990 marketing.olsztyn@biochemik.pl
Ciszewo - wzrocowanie: 727 630 955 wzorcowanie@biochemik.pl
Ciszewo - środowisko: 727 631 655 srodowiskopracy@biochemik.pl