Blog

Badania laboratoryjne ścieków – oferta

Samo słowo „ściek” kojarzy się wszystkim wyjątkowo nieprzyjemnie. Trudno się dziwić, ponieważ oznacza on zużytą już wodę, a co za tym idzie wodę ze wszelkimi nieczystościami, jakie się w niej znalazły na skutek używania. To przeróżne substancje chemiczne i biologiczne, to znaczy elementy pochodzenia organicznego i elementy nieorganiczne. Nikt nie chciałby mieć do czynienia z takimi ściekami, jednak ich badanie jest kwestią niezwykle ważną! Trzeba przecież oczyszczać wodę, ponieważ jej ilość jest ograniczona. Czytaj więcej

Badania mikrobiologiczne żywności – oferta

Każdy pragnie spożywać produkty możliwie jak najlepszej jakości, które nie będą zawierały żadnych szkodliwych substancji i dodatków. W tej chwili wiele osób zwraca na to uwagę, ponieważ coraz większa liczba osób jest świadoma tego, że do żywności dodawane są przeróżne dodatki i ulepszacze. Jednak one nie są jedynym zagrożeniem, jakie na nas czyha! Żywność powinna być także wolna od wszelkich, mikrobiologicznych skażeń, które mogłyby być szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlatego właśnie badania mikrobiologiczne żywności stanowią podstawowe narzędzie nadzoru i oceny artykułów żywnościowych, jakie można później kupić. Czytaj więcej

Badania żywności i pasz – oferta

Wszyscy konsumenci – kupując towary określonych firm w konkretnych sklepach – ufają, że są one zdatne do spożycia, bezpieczne i wolne od szkodliwych bakterii, pleśni, czy też podobnego rodzaju zanieczyszczeń. Ktoś jednak musi weryfikować czy to prawda, a ze względów bezpieczeństwa muszą to robić profesjonaliści – znający się na swojej pracy, posiadający do swojej dyspozycji nowoczesne technologie, jak również stosujący się do obowiązujących norm i nakazów. Nasze laboratorium jest właśnie takie – wykonujemy profesjonalne badania żywności i pasz na potrzeby kontroli jakości oraz Sanepidu.Wszyscy konsumenci – kupując towary określonych firm w konkretnych sklepach – ufają, że są one zdatne do spożycia, bezpieczne i wolne od szkodliwych bakterii, pleśni, czy też podobnego rodzaju zanieczyszczeń. Czytaj więcej

Badania mikrobiologiczne wody – oferta

BWoda jest bardzo cenna i chociaż na co dzień jej nie doceniamy, jest nam przecież niezbędna do życia. Od tego jednak czy jest zdrowa, wolna od zanieczyszczeń i bakterii zależy w dużej mierze to, czy pozostaniemy zdrowi. Niektórych zanieczyszczeń nie widać zaś gołym okiem – ich obecność muszą zweryfikować specjaliści.

Badanie mikrobiologiczne wody

Nasza firma wykonuje badania wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi – a zatem tej najważniejszej, która powinna się cechować największą czystością. Wszystko przeprowadzane jest w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 stycznia 2008 roku obecność bakterii Legionella należy badać w budynkach zamieszkania zbiorowego i w zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej. Nasze działania zostały zatwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, właściwego dla danego terytorium. Każdy może mieć zatem pewność, że badania prowadzone są na najwyższym poziomie – tak, jak nakazują normy.

Nasze laboratorium wykonuje:

  • badanie wody mikrobiologiczne
  • badanie wody fizykochemiczne

Wszystko odbywa się zgodnie z Farmakopea Europejska.

Oznaczamy ewentualne bakterie chorobotwórcze, a także sprawdzamy takie parametry wody, jak jej przewodność, twardość, mętność, pH itp. Dzięki temu można dowiedzieć się czego należy użyć, żeby woda w konkretnym ujęciu stała się zdatna do picia, albo czy może taka już jest. Podobne badania pozwalają ocenić wodę znajdującą się w obiektach żywienia zbiorowego i innych, jak też na przykład w wywierconych studniach.

Warto postawić na bezpieczeństwo, korzystając z usług sprawdzonego, profesjonalnego laboratorium – czystość wody jest zbyt ważna, żeby to bagatelizować. Z naszych usług korzysta wiele firm i klientów prywatnych.

Badania laboratoryjne żywności – wartość odżywcza

Laboratorium Usługowo-Badawcze BIOCHEMIK świadczy badania laboratoryjne żywności w zakresie wartości odżywczych żywności. Przeprowadzamy kompleksowe analizy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami prawa polskiego oraz unijnego. Pomagamy producentom, importerom oraz eksporterom w spełnieniu wszelkich norm, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2011 roku o nr 1169. Ustawa ta dotyczy dostarczania konsumentom danych na temat żywności. Przeprowadzamy analizy w zakresie wszystkich parametrów znakowania produktów spożywczych, obowiązujących począwszy od 13 grudnia 2016:

• wartości energetycznej,
• zawartości cukru,
• zawartości białka,
• zawartości tłuszczu,
• zawartości soli,
• zawartości kwasów tłuszczowych nasyconych,
• udziału węglowodanów.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, wyniki badań wartości kalorycznej podajemy w przeliczeniu na 100 ml lub 100 gramów produktu żywnościowego. Na Państwa życzenie wskażemy również wartość procentową współczynnika RWS, obrazującego w jakim procencie produkt zaspokaja dobowe zapotrzebowanie. Oprócz wskazanych parametrów w ustawie, przeprowadzamy również analizy zawartości błonnika pokarmowego, witamin czy składników mineralnych.

Wszystkie badania wykonujemy w nowoczesnym laboratorium analitycznym, wyposażonym w profesjonalną aparaturę pomiarową. Badamy między innymi mięso i jego przetwory, mleko i produkty nabiałowe, przetwory rybne czy spożywcze koncentraty. Przeprowadzamy zarówno badania mikrobiologiczne, organoleptyczne oraz fizykochemiczne żywności. Nasze laboratorium posiada akredytację Nr AB 400, wręczoną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badania mikrobiologiczne żywności – oferta

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badań mikrobiologicznych żywności.

Analizujemy stopień czystości biologicznej pożywienia na każdym etapie procesu jego powstawania – począwszy od wytwarzania surowców, przez powstawanie półproduktów, a na końcowym produkcie kończąc. Wyniki naszych badań pozwalają zyskać pewność odnośnie tego, że zdrowiu i życiu konsumentów nic nie zagraża.

Przeprowadzamy wszystkie analizy wyodrębnione w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 2073/2005 z 2015 roku, dotyczącym mikrobiologicznych kryteriów produktów żywnościowych. Badamy również pod kątem występowania patogenów środowisko produkcji i przechowywania żywności, wodę, mączki, glebę i osady, pasze i pozostałą żywność przeznaczoną dla zwierząt, a także materiał pochodzenia zwierzęcego.

Badania mikrobiologiczne żywności pod kątem występowania takich patogenów i drobnoustrojów jak:

• Salmonella spp.,
• bakterie z grupy coli,
• Listeria monocytogenes,
• Campylobacter spp.,
• Staphylococcus spp. Koagulazo,
• Enterobacteriaceae,
• pleśnie i drożdże,
• Bacillus cereus,
• Enterokoki,
• Bacillus cereus,
• enterotoksyny gronkowcowe,
• paciorkowce kałowe.

Dodatkowe usługi analityczne

W zakres usług badawczych Laboratorium Mikrobiologicznego Biochemik Sp. z o.o. wchodzi również analiza higieny uboju. Przeprowadzamy poza tym badania pod kątem oceny organoleptycznej, próby szczelności i próby termostatowe. Analizujemy ponadto antybiogramy metodą dyfuzyjno-krążkową, a także wykonujemy ogólną bakteriologię.

Wszystkie analizy wykonujemy w nowocześnie wyposażonym laboratorium. Posiadamy akredytację AB 400 w zakresie badań mikrobiologicznych.

Czytaj więcej

Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne BIOCHEMIK

BIOCHEMIK Sp. z o.o. to akredytowane laboratorium mikrobiologiczne, posiadające punkty przyjmowania zleceń w takich miejscowościach jak Śmiłowo, Łuków, Sosnowiec, Ciszewo oraz Olsztyn. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja AB 400 przyznana nam w 2002 roku odnosi się do tego typu obiektów analizy jak żywność i pozostałe produkty konsumpcyjne dla ludzi, produkty rolne, pasze przeznaczone dla zwierząt, paliwa i smary, materiały i obiekty biologiczne, woda, gleba, osady, powietrze oraz ścieki.

Czytaj więcej

Testy konsumenckie żywności – badania konsumenckie

Testy konsumenckie mają na celu ocenić oferowany klientom produkt, kierując się konkretnymi, przyjętymi kryteriami, albo też porównać produkt z innymi, podobnymi. Czemu warto je przeprowadzać?

Czytaj więcej
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl