Aktualności

RODO

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Śmiłowie, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory. Skontaktować się z nami można pod numerem telefonu: 67 281 41 17 oraz pod adresem poczty e-mail: marketing@biochemik.pl. Dodatkowe informację można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.biochemik.pl

Czytaj więcej

NOWY WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI NR AB 400

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 18.05.2018 r. ukazało się 25 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 400.

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20400,podmiot.html

Czytaj więcej

NOWY WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI NR AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 27.04.2018 r. ukazało się 8 wydanie Zakresu Akredytacji nr AP 158. W nowym wydaniu rozszerzono zakres wzorcowania termometrów elektrycznych w stałej siedzibie od -80 °C ÷ 1085 °C i od -30 °C ÷ 139 °C w siedzibie użytkownika. Zapraszamy do współpracy z naszym Laboratorium.

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZAKRESU AKREDYTACJI AB 400

Laboratorium Usługowo – Badawcze ,,Biochemik’’ Sp. z o.o. w Śmiłowie informuje, że dnia 09.04.2018 r. w Polskim Centrum Akredytacji na podstawie oceny w procesie nadzoru została podjęta decyzja o rozszerzeniu i uaktualnieniu zakresu akredytacji Nr AB 400. Uaktualniony zakres akredytacji  dostępny jest na stronie www.biochemik.pl  w zakładce do pobrania dla klientów lub bezpośrednio na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Czytaj więcej

NOWE WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 01.02.2018 r. ukazało się 7 wydanie zakresu akredytacji, w którym laboratorium uzyskało:

– rozszerzenie zakresu pomiarowego do +300 st. C w poddziedzinie termometrii elektrycznej i nieelektrycznej (termometry szklane cieczowe, termometry elektryczne, czujniki termometrów rezystancyjnych)

– wdrożenie nowej procedury pomiaru termostatów cieczowych ( łaźni wodnych) w zakresie od -40 do 180 st. C

 

Zapraszamy do współpracy z naszym Laboratorium.

Czytaj więcej

Aktualizacja zakresu Akredytacji AB400

Informujemy Państwa, że w dniu 20.12.2017r. obowiązujące 23 wydanie Zakresu Akredytacji AB 400 w obszarze badań mikrobiologicznych zaktualizowano o następujące normy: PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (Obecność i Liczba Listeria monocytogenes ).

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZAKRESU AKREDYTACJI AP 158 i AB 400

Informujemy Państwa, że od 15.11.2017r. obowiązuje 6 wydanie Zakresu Akredytacji AP 158, aktualizacja dotyczyła zwiększenia zakresu pomiarowego wilgotności względnej do 95 % dla higrometrów i termohigrometrów.

Natomiast w Zakresie Akredytacji AB 400 obowiązujące 23 wydanie zaktualizowano o normę PN-EN ISO 12966-2:2017-05  – Olej i tłuszcz roślinny i zwierzęcy, Udział procentowy kwasów tłuszczowych.

Czytaj więcej

Publikacja materiałów promocyjnych przedstawiająca działalność Laboratorium w odniesieniu do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZAKRESU AKREDYTACJI NR AB 400

Informujemy, że Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. uzyskało rozszerzenie i uaktualnianie zakresu w Pracowni Środowiska Pracy dla pomiarów okresowych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywanych dla obszaru regulowanego oraz uaktualnianie zakresu we wszystkich naszych Pracowniach Mikrobiologicznych w odniesieniu do wydania normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 dotyczącej obecności pałeczek Salmonella spp.

Zmiany w Zakresie Akredytacji można odnaleźć na stornach:  30, 36, 37, 39, 42, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 66,67.

Czytaj więcej

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie

Szanowni Klienci,

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989, § 28.)

Czytaj więcej
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl