Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne BIOCHEMIK

BIOCHEMIK Sp. z o.o. to akredytowane laboratorium mikrobiologiczne, posiadające punkty przyjmowania zleceń w takich miejscowościach jak Śmiłowo, Łuków, Sosnowiec, Ciszewo oraz Olsztyn. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytacja AB 400 przyznana nam w 2002 roku odnosi się do tego typu obiektów analizy jak żywność i pozostałe produkty konsumpcyjne dla ludzi, produkty rolne, pasze przeznaczone dla zwierząt, paliwa i smary, materiały i obiekty biologiczne, woda, gleba, osady, powietrze oraz ścieki.

Akredytacja AB 400 dotyczy następujących obszarów:

• badań mikrobiologicznych,
• badań chemicznych i analityki chemicznej,
• badań fizykochemicznych,
• badań biochemicznych,
• badań właściwości fizycznych,
• badań w obszarze inżynierii środowiska,
• pobierania próbek,
• badań sensorycznych.

AP 158 to natomiast Certyfikat Akredytacji uzyskany przez nasze laboratorium w maju 2015 roku. Akredytacja ta dotyczy badania takich parametrów jak wilgotność względna, temperatura, analiza wydechu, a także termometria nieelektryczna oraz elektryczna.

Usługi badawcze i szkoleniowe laboratorium

Akredytowane laboratorium mikrobiologiczne BIOCHEMIK działa od 30 lat, wykonując badania i analizy w obszarze mikrobiologii żywności, badań chemicznych, analizy środowiska pracy, badania wody pitnej, gleby, produktów pochodzenia zwierzęcego, pobierania próbek i wielu innych dziedzin. Pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, a w skład naszego zespołu wchodzą jedynie wykwalifikowani analitycy. Stanowi to gwarancję uzyskania bezbłędnych wyników pomiarowych, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom.

Pragniemy dzielić się naszym wieloletnim doświadczeniem, dlatego oprócz oferty badawczej przeprowadzamy konsultacje i szkolenia, a także świadczymy usługi doradcze.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl