System zarządzania

Nasze zasady:

Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” działa w zakresie działalności laboratoryjnej, a jego podstawowym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań klientów przez dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych wyników.

Działanie Laboratorium jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych oraz wzorcujących.

W sierpniu 2002 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 400.

W kwietniu 2019 r. Pracownia Wzorcowania uzyskała akredytację na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (certyfikat Nr AP 158).

W lipcu 2019 r. kolejne Pracownie uzyskały akredytację na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (certyfikat Nr AB 400).

Polityką Laboratorium jest świadczenie usług laboratoryjnych zarówno w stałym jak i elastycznym zakresie akredytacji, w sposób bezstronny w zakresie działalności laboratoryjnej w odniesieniu, do których posiada kompetencje, tak aby spełnić oczekiwania klientów oraz zapewnić spójność działania Laboratorium.

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

  • realizuje działalność laboratoryjną na najwyższym poziomie jakościowym,
  • zapewnia rzetelność, niezależność i bezstronność przy świadczeniu usług laboratoryjnych,
  • doskonali system zarządzania i kompetencje personelu odpowiedzialnego za działania laboratoryjne,
  • zapewnia poufność i prawa własności Klienta,
  • zapewnia spójność działania laboratorium.

 

Laboratorium zobowiązuje się do realizacji dobrej praktyki profesjonalnej i zapewnienia jakości w usługach świadczonych klientom.

Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00