SYSTEM ZARZĄDZANIA

Nasze zasady
Polityką Laboratorium jest profesjonalne wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów. Dla realizacji tej polityki prowadzona jest praca w systemie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych.

W sierpniu 2002 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 400.

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:
Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym spełniając oczekiwania Klienta poprzez dostarczenie miarodajnych wyników badań, które są:

  • rzetelne, to znaczy wykonane zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  • wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności, zawiera w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
  • użyteczne, tzn. takie, które pozwalają klientowi rozwiązać jego problem.

Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl