SYSTEM ZARZĄDZANIA

Nasze zasady
Polityką Laboratorium jest profesjonalne wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów. Dla realizacji tej polityki prowadzona jest praca w systemie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych.

W sierpniu 2002 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 400.

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

  • wykonuje badania i/lub wzorcowania na najwyższym poziomie jakościowym,
  • zapewnia rzetelność, niezależność i bezstronność przy świadczeniu usług laboratoryjnych,
  • doskonali system zarządzania i kompetencje personelu odpowiedzialnego za działania laboratoryjne,
  • zapewnia poufność i prawa własności Klienta,
  • zapewnia spójność działania laboratorium.

Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl