Kontakt

ŚMIŁOWO:

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o.
Śmiłowo ul. Pilska 34
64-810 Kaczory

Prezes Zarządu

dr inż. Zofia Dwulit
– telefon 672814117 wew. 21
mail: zdwulit@biochemik.pl

 

Dział Księgowości

Członek Zarządu – Główna księgowa

Joanna Tadych – Dubińska
– telefon 672814117 wew. 24
mail: jdubinska@biochemik.pl

Dział Kadr

Specjalista ds. kadr i płac

Monika Marczykowska-Pilarczyk
– telefon 672814117 wew. 29
mail: kadry@biochemik.pl

Pracowania Pobierania Próbek :

Aleksandra Soter
GSM 727 631 653
mail: asoter@biochemik.pl

Przyjmowanie zleceń:

-telefon 67 349 35 45
GSM 667 984 985
mail: pobieranie@biochemik.pl

 

 

Dział Obsługi klienta:

-telefon 67 281 41 17 wew. 26
mail: marketing@biochemik.pl

Edyta Szczepaniak
GSM 727 660 186
mail: eszczepaniak@biochemik.pl

Punkt Obsługi Klienta:

telefon 67 281 41 17 wew. 23
Pracownia Chemiczna GSM  667 980 529
Pracownia Mikrobiologiczna GSM  667 984 983
mail: informacja@biochemik.pl

 

 

 

 

 

 

Laboratorium jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00; sobota i niedziela w godzinach 7:00 – 15:00.


CISZEWO:

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
Ciszewo 2
64-800 Chodzież

Pracownia Środowiska Pracy

Przemysław Stelmaszyk
GSM 727 631 642
mail: srodowiskopracy@biochemik.pl

Pracownia Wzorcowania

Patryk Dziewięcki
GSM 667 984 988
mail: pdziewiecki@biochemik.pl


ŁUKÓW:

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
ul. Przemysłowa 15
21-400 Łuków

Kierownik Oddziału

Ewelina Szewczak – Misior
mail: emisior@biochemik.pl
GSM 667 984 992

 Punkt Obsługi Klienta:

Pracowania Pobierania Próbek  GSM 727 631 645 mail: marketing.lukow@biochemik.pl

Pracownia Chemiczna GSM 667 984 992 mail: chemia.lukow@biochemik.pl

Pracownia Mikrobiologiczna GSM 667 984 993 mail: mikrobiologia.lukow@biochemik.pl

 

 

 

 

Laboratorium jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00; sobota i niedziela w godzinach 7:00 – 15:00.


SOSNOWIEC:

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
ul. Kosynierów 32
41-219 Sosnowiec

p.o. Kierownik Oddziału

Marta Bińczycka
GSM 727 630 954
– telefon, faks 323536772
mail: mbinczycka@biochemik.pl

Punkt Obsługi Klienta:

Pracowania Pobierania Próbek  GSM  727 631 665 mail: marketing.slask@biochemik.pl

Pracownia Mikrobiologiczna GSM 727 630 954 mail: mikrobiologia.slask@biochemik.pl

 

 

 

 

Laboratorium jest czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 21:00; sobota i niedziela w godzinach 7:00 – 15:00.


Zapraszamy również do kontaktu z naszymi przedstawicielami terenowymi:

OLSZTYN:

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
ul. Jarocka 74b/0
10-699 Olsztyn

GSM 667 984 990
– telefon, faks 896761060
mail: marketing.olsztyn@biochemik.pl

 


POZOSTAŁE DANE FIRMY

Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o.
Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory
NIP 764-247-73-51
REGON 300094530
Numer rejestru: KRS 0000238876
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 515 500 PLN


LOKALIZACJA NA MAPACH GOOGLE:

Pilska 34, Śmiłowo, 64-810 Kaczory
Telefon: 67 349 35 45


Ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków
Telefon: 727 631 645


Ul. Kosynierów 32, 41-219 Sosnowiec
Telefon: 727 631 665


ul. Jarocka 74b/0, 10-699 Olsztyn
Telefon: 667 984 990


Ciszewo 2, 64-800 Chodzież
Telefon: 727 630 955 oraz 667 984 848

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl
Olsztyn: 667 984 990 marketing.olsztyn@biochemik.pl
Ciszewo - wzrocowanie: 727 630 955 wzorcowanie@biochemik.pl
Ciszewo - środowisko: 727 631 655 srodowiskopracy@biochemik.pl