Historia

Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o. o. zostało powołane aktem notarialnym z dnia 22.06.2005 r. i kontynuuje działalność Laboratorium Zakładowego Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie powstałego w 1987 roku.

  • W sierpniu 2002 r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 400 na badania chemiczne, mikrobiologiczne, fizykochemiczne, pobieranie próbek.
  • W celu poszerzenia obszaru działania oraz rozszerzenia oferty badań w 2009 r. Laboratorium otworzyło oddział w Łukowie na bazie dotychczasowego Laboratorium Zakładowego „FOODLAB” Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A.
  • W roku 2012 r. powstała Pracownia Środowiska Pracy, która od 2013 r. swoją siedzibę ma w Ciszewie i świadczy usługi w zakresie środowiska pracy i środowiska ogólnego.
  • 2014 r. po adaptacji zakupionego budynku utworzono Laboratorium Mikrobiologiczne w Sosnowcu, a rok później akredytowano kolejne kierunki badań.
  • 2015 r. powołano Pracownię Wzorcowania jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną Laboratorium Biochemik, która  w lipcu 2015 r. uzyskała Certyfikat Akredytacji Nr AP 158.
Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00