HISTORIA

Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym z dnia 22.06.2005r. i kontynuuje działalność Laboratorium Zakładowego Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie powstałego w 1987 roku.

  • W sierpniu 2002r. Laboratorium uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i otrzymało Certyfikat Akredytacji Nr AB 400 na badania chemiczne, mikrobiologiczne, fizykochemiczne, pobieranie próbek.
  • W celu poszerzenia obszaru działania oraz rozszerzenia oferty badań w 2009r. laboratorium otworzyło oddział w Łukowie na bazie dotychczasowego Laboratorium Zakładowego „FOODLAB” Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A.
  • W związku z ciągłym rozwojem firmy, w 2012r. laboratorium otworzyło biuro handlowe w Olsztynie dla klientów z regionu północno-wschodniej Polski.
  • W roku 2012 powstała pracownia Środowiska Pracy, która od 2013r. swoją siedzibę ma w Ciszewie i świadczy usługi w zakresie środowiska pracy i środowiska ogólnego.
  • 2014r. po adaptacji zakupionego budynku otworzono laboratorium mikrobiologiczne w Sosnowcu, a rok później akredytowano kolejne kierunki badań.
  • 2015r. powołano Pracownie Wzorcowania jako wyodrębnioną komórkę organizacyjną Laboratorium Biochemik, która  w maju 2015r. uzyskała Certyfikat Akredytacji Nr AP 158.
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl