„ZDROWA PRACA POPŁACA”

W dniu 16 września 2016r Laboratorium „Biochemik” wzięło udział w konferencji pt. „ZDROWA PRACA POPŁACA”, która odbyła się w Olsztynie.

więcej >>

Badamy wodę na pływalniach zgodnie z Rozporządzeniem

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom regulacji prawnych Laboratorium oferuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody na pływalniach określone w załącznikach nr  1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

więcej >>

Rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AB 400

Laboratorium Usługowo – Badawcze ,,Biochemik’’ Sp. z o.o. w Śmiłowie informuje, że dnia 25.08.2016 w Polskim Centrum Akredytacji na podstawie oceny w procesie nadzoru została podjęta decyzja o rozszerzeniu i  uaktualnieniu zakresu akredytacji  Nr AB 400. 

więcej >>
Kartka

kartka wielkanocna

×