XX Seminarium Basenowe

            W dniach 17-19.05.2017 r. Laboratorium „Biochemik” Sp. z.o.o. wzięło udział w XX Seminarium Basenowym, które odbyło się w Gdańsku.

więcej >>

„ZDROWA PRACA POPŁACA”

W dniu 16 września 2016r Laboratorium „Biochemik” wzięło udział w konferencji pt. „ZDROWA PRACA POPŁACA”, która odbyła się w Olsztynie.

więcej >>

Badamy wodę na pływalniach zgodnie z Rozporządzeniem

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom regulacji prawnych Laboratorium oferuje badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody na pływalniach określone w załącznikach nr  1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

więcej >>
Kartka

kartka wielkanocna

×