Badanie środowiska pracy

Badanie środowiska pracy

Laboratorium Biochemik oferuje badania-pomiary środowiska pracy z zakresu:

 • Hałas: równoważny poziom dźwięku A; maksymalny poziom dźwięku A; szczytowy poziom dźwięku C; poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy; do tygodnia pracy
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Powietrze: pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe, metale, substancje nieorganiczne, substancje organiczne;
 • Oświetlenie elektryczne we wnętrzach: natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia
 • Oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne : natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia
 • Mikroklimat: zimny, umiarkowany, gorący

 

Badanie środowiska ogólnego

Laboratorium Biochemik oferuje pomiary środowiska ogólnego z zakresu:

 • Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych: równoważny poziom dźwięku A

 

Pomiary stężeń i emisji gazów odlotowych do powietrza

Laboratorium Biochemik oferuje pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń (gazów odlotowych) do powietrza  z zakresu:

 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji: pyłu
 • Pomiary stężenia i emisji: tlenu, tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji: merkaptanów, aldehydów, krezoli, fenolu
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji: amoniaku, siarkowodoru, formaldehydu, metanolu, etanolu, chlorowodoru
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji metali: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Fe, Zn, Sn
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji: rtęci ogólnej
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia i emisji: całkowitego gazowego węgla organicznego (TVOC)
Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00