Badania Mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne żywności

Laboratorium Biochemik przeprowadza badania mikrobiologiczne żywności: Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), Listeria monocytogenes – liczba (metoda klasyczna), Campylobacter spp. – obecność (metoda klasyczna), Campylobacter spp. – liczba (metoda klasyczna), Staphylococcus spp. koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna), Staphylococcus aureus. koagulazo (+) – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL), bakterie grupy coli – obecność (metoda klasyczna), bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL), Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna).

Escherichia coli – liczba (metoda klasyczna NPL), Escherichia coli β-glukuronidazo dodatnia – liczba (metoda klasyczna płytkowa).

Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), Pseudomonas – liczba (metoda klasyczna płytkowa), bakterie fermentacji mlekowej – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Bacillus cereus – liczba (metoda klasyczna płytkowa), beztlenowe bakterie przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna), beztlenowe bakterie przetrwalnikujące mezofile – obecność (metoda klasyczna), bakterie redukujące siarczany (IV) – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Clostridium perfringens – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Enterokoki – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Vibrio parahemolyticus – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie i zawartość DNA specyficznego dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) (metoda RT-PCR), wykrywanie DNA specyficznego Escherichia coli O157 (metoda RT-PCR), obecność Cronobacter (metoda klasyczna).

Zawartość alergenów: białka glutenu, białka jaj, białka mleka, białka orzecha ziemnego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, pistacji, migdału, gorczycy, białka soi, sezamu, orzecha, nerkowca (metoda immunoenzymatyczna ELISA).

Obecność alergenów: soi, sezamu, glutenu, selera (metoda RT-PCR).

Zawartość i obecność DNA specyficznego dla koniny, wieprzowiny, drobiu, wołowiny (metoda PT-PCR).

 

Środowisko produkcji i przechowywania żywności:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa, metoda płytek kontaktowych), Liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa, metoda płytek kontaktowych), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Staphylococcus aureus koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna), Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna), powietrze – ogólna liczba drobnoustrojów (metoda impakcji), powietrze – ogólna liczba grzybów (metoda impakcji).

Zawartość alergenów: białka glutenu, białka jaj, białka mleka, białka orzecha ziemnego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, pistacji, migdału, gorczycy, białka soi (metoda immunoenzymatyczna ELISA).

 

Badania mikrobiologiczne wody

Escherichia coli (metoda klasyczna, Colilert), bakterie grupy coli (metoda klasyczna, Colilert), paciorkowce kałowe – enterokoki (metoda klasyczna Enterolert), Clostridia – beztlenowce redukujące siarczyny (metoda klasyczna), ogólna liczba bakterii w 20-22 °C po 72 h (metoda klasyczna płytkowa), ogólna liczba bakterii w 36 i 37°C po 48 h (metoda klasyczna płytkowa), Legionella spp. (metoda klasyczna), Pseudomonas aeruginosa (metoda klasyczna), Salmonella spp. (metoda klasyczna), liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami (metoda klasyczna), liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (metoda klasyczna).

 

Badania mikrobiologiczne wody na pływalni

Escherichia coli (metoda klasyczna, ), Pseudomonas aeruginosa (metoda klasyczna),ogólna liczba bakterii w 36 °C po 48 h (metoda klasyczna płytkowa), Legionella spp. (metoda klasyczna).

 

Badania mikrobiologiczne pasz, środków żywienia zwierząt

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), ogólna liczba grzybów (metoda klasyczna płytkowa), Clostridium perfringens – obecność (metoda klasyczna), beztlenowe laseczki przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna), Staphylococcus aureus koagulazo (+) – obecność i liczba (metoda klasyczna, NPL), wykrywanie i zawartość DNA specyficznego dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO (metoda RT-PCR).

Mączki:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna, NPL), Clostridium perfingens – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie i zawartość DNA specyficznego  dla przeżuwaczy oraz wieprzowiny (metoda RT-PCR).

 

Badania mikrobiologiczne: Gleba, mączki, osady

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), jaja pasożytów jelitowych – ATT (metoda klasyczna).

Higiena uboju:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa), liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa), Escherichia coli – liczba (metoda Petrifilm), liczba Campylobacter (metoda klasyczna płytkowa), liczba bakterii grupy coli (metoda klasyczna płytkowa), obecność DNA specyficznego Escherichia coli O157 (metoda RT-PCR).

Materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa).

Pozostałe:

ocena organoleptyczna, próba termostatowa, próba szczelności, serotypowanie szczepów Salmonella (metoda aglutynacji szkiełkowej), bakteriologia ogólna – identyfikacja i antybiogram (metoda klasyczna), antybiogramy – 1 antybiotyk (metoda dyfuzyjno-krążkowa).

Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00