Badania Mikrobiologiczne

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Badania mikrobiologiczne żywności:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR),
 • Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR),
 • Listeria monocytogenes – liczba (metoda klasyczna),
 • Listeria spp. (metoda klasyczna),
 • Campylobacter spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • Campylobacter spp. – liczba (metoda klasyczna),
 • Staphylococcus aureus. koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna),
 • Staphylococcus aureus. koagulazo (+) – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • bakterie grupy coli – obecność (metoda klasyczna),
 • bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna),
 • Escherichia coli β-glukuronidazo dodatnia – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL),
 • ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa),
 • liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa),
 • Pseudomonas – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • bakterie fermentacji mlekowej – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Bacillus cereus – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • beztlenowe bakterie przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna),
 • beztlenowe bakterie przetrwalnikujące mezofile – obecność (metoda klasyczna),
 • bakterie redukujące siarczany (IV) – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Clostridium perfringens – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Enterokoki – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Vibrio parahemolyticus – obecność (metoda klasyczna),
 • wykrywanie i zawartość DNA specyficznego dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) (metoda RT-PCR),
 • wykrywanie DNA specyficznego Escherichia coli O157 (metoda RT-PCR),
 • obecność Cronobacter (metoda klasyczna),
 • Zawartość alergenów: glutenu, białka jaj, białek mleka (kazein, β-lactoglobulin), orzecha ziemnego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, pistacji, migdała, gorczycy, białka soi, sezamu, orzecha nerkowca (metoda immunoenzymatyczna ELISA),
 • obecność alergenów: glutenu, selera (metoda RT-PCR),
 • obecność DNA specyficznego dla koniny, wieprzowiny, kurczaka, indyka, wołowiny (metoda PT-PCR).

Środowisko produkcji i przechowywania żywności:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR),
 • Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR),
 • ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa, metoda płytek kontaktowych),
 • Liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa, metoda płytek kontaktowych),
 • liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa),
 • bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Staphylococcus aureus koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna),
 • Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna),
 • Escherichia coli β-glukuronidazo dodatnia – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Staphylococcus aureus. koagulazo (+) – liczba (metoda klasyczna płytkowa)
 • Pseudomonas – liczba (metoda klasyczna płytkowa)
 • Bacillus cereus – liczba (metoda klasyczna płytkowa),
 • Campylobacter spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • powietrze – ogólna liczba drobnoustrojów (metoda impakcji), powietrze – ogólna liczba grzybów (metoda impakcji),
 • Zawartość alergenów: glutenu, białka jaj, białek mleka (kazein, β-lactoglobulin), orzecha ziemnego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, pistacji, migdała, gorczycy, białka soi, sezamu, orzecha nerkowca (metoda immunoenzymatyczna ELISA),
 • obecność alergenów: glutenu, selera (metoda RT-PCR).

Badania mikrobiologiczne wody:

 • Escherichia coli (metoda klasyczna, Colilert),
 • bakterie grupy coli (metoda klasyczna, Colilert),
 • paciorkowce kałowe – enterokoki (metoda klasyczna, Enterolert),
 • Clostridia – beztlenowce redukujące siarczyny (metoda klasyczna),
 • ogólna liczba bakterii w 20-22 °C po 72 h (metoda klasyczna płytkowa),
 • ogólna liczba bakterii w 36 po 48 h i 37°C po 24 h (metoda klasyczna płytkowa),
 • Legionella spp. (metoda klasyczna),
 • Pseudomonas aeruginosa (metoda klasyczna),
 • Salmonella spp. (metoda klasyczna),
 • liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami (metoda klasyczna),
 • liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (metoda klasyczna).

Badania mikrobiologiczne wody na pływalni:

 • Escherichia coli (metoda klasyczna, ),
 • Pseudomonas aeruginosa (metoda klasyczna),
 • ogólna liczba bakterii w 36 °C po 48 h (metoda klasyczna płytkowa),
 • Legionella spp. (metoda klasyczna),
 • liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (metoda klasyczna).

Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL),
 • ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa),
 • liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa),
 • ogólna liczba grzybów (metoda klasyczna płytkowa),
 • Clostridium perfringens – obecność (metoda klasyczna),
 • beztlenowe laseczki przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna),
 • Staphylococcus aureus koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna),
 • wykrywanie DNA specyficznego dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO (metoda RT-PCR),
 • Obecność specyficznego DNA: wieprzowiny, przeżuwaczy, indyka (metoda RT-PCR).

Mączki:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • Enterobacteriaceae – liczba (metoda NPL),
 • Clostridium perfingens – obecność (metoda klasyczna),
 • obecność specyficznego  dla przeżuwaczy oraz wieprzowiny (metoda RT-PCR).

Badania mikrobiologiczne: Gleba, ścieki, osady:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • jaja pasożytów jelitowych – ATT (metoda klasyczna).

Badania mikrobiologiczne: Tusze zwierząt rzeźnych:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR),
 • wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR),
 • ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa),
 • liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa),
 • Escherichia coli – liczba (metoda Petrifilm),
 • liczba Campylobacter (metoda klasyczna płytkowa),
 • liczba bakterii grupy coli (metoda klasyczna płytkowa),
 • obecność DNA specyficznego Escherichia coli O157 (metoda RT-PCR).

Badania mikrobiologiczne: Materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego:

 • Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna),
 • liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa).

Pozostałe:

 • próba termostatowa,
 • próba szczelności,
 • serotypowanie szczepów Salmonella (metoda aglutynacji szkiełkowej),
 • bakteriologia ogólna – identyfikacja i antybiogram (metoda klasyczna), antybiogramy – 1 antybiotyk (metoda dyfuzyjno-krążkowa).

 

Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00