POBIERANIE PRÓBEK

Posiadamy zespół wykwalifikowanych próbkobiorców, posiadających ogromne doświadczenie oraz wiedzę w zakresie pobierania próbek.

Oferujemy Państwu akredytowany pobór próbek takich jak:

 • Wody do spożycia przez ludzi,
 • Wody na pływalniach,
 • Wody: powierzchniowe, podziemne, opadowe, popłuczne,
 • Ścieki,
 • Gleby ,
 • Osady ściekowe,
 • Powietrze,
 • Wymazy z powierzchni za pomocą płytek kontaktowych (odcisków), gąbek lub przy użyciu wymazówek,
 • Wymazy podeszwowe,
 • Wymazy oraz wycinki z półtusz zwierząt rzeźnych,
 • Węgiel kamienny.

Wykonujemy również w terenie pomiary takie jak m.in.:

 • pH,
 • Temperatura,
 • Chlor wolny, całkowity, związany,
 • Potencjał utleniająco – redukujący (redoks).
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl