POBIERANIE PRÓBEK

Pobieranie próbek:
pobór wody do badań mikrobiologicznych i chemicznych, pobór ścieku (chwilowy, całodobowy – ręcznie, aparatem), pobór wody z piezometru, pobór węgla, pobór gleby, osadu, pobór powietrza, opad powietrza, pobór próbek żywności, pobór wycinków, wymazów z tusz zwierząt rzeźnych, pobór wymazu (za pomocą wymazówek, płytek odciskowych, metodą gąbkową), pobór organów i mięśni z padłych sztuk, pobór wymazów podeszwowych

Laboratorium dysponuje profesjonalnym sprzętem do pobierania próbek, a próbkobiorcy posiadają odpowiednie uprawnienia i szkolenia. Transport próbek do laboratorium odbywa się w warunkach chłodniczych, samochody wyposażone są w termotorby, termoboksy oraz chłodziarki. Próbki docierają do laboratorium tego samego dnia i do momentu rozpoczęcia badań są przechowywane w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Pomiary terenowe:
woda – pH, temperatura
ścieki – pomiar pH (pobór dobowy), pomiar temperatury (pobór dobowy), pomiar pH i temperatury (automatyczny), chlor wolny, chlor całkowity

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl