OFERTA BADAŃ

Zakres działalności Laboratorium to badania w dziedzinach:

Badania biologiczne i biochemiczne produktów rolnych, w tym pasz, próbek środowiskowych wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi w tym żywność

Badania chemiczne – produktów rolnych, w tym pasz, próbek środowiskowych, próbek powietrza, wody, woda do spożycia przez ludzi, ścieków, gleby, osadów, odpadów, paliw, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi, w tym żywność, gazów odlotowych

Badania dotyczące inżynierii środowiska – powietrze, woda, ścieki, drgania, oświetlenie, mikroklimat, hałas w środowisku pracy, hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe

Badania mikrobiologiczne – produktów rolnych, w tym pasz, obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, próbek środowiskowych, wody, woda do spożycia, ścieków, osadów, gleby, powietrza, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi, w tym żywność

Badania właściwości fizycznych – produktów rolnych, w tym pasz, wody, woda do spożycia, gleby, powietrza, osadów, ścieków, paliw, wyrobów konsumpcyjnych przeznaczonych dla ludzi, w tym żywność, gazów odlotowych

– Badania sensoryczne wody

Pobieranie próbek środowiskowych, powietrza, ścieków, osadów, odpadów, gleby, paliw, wody, materiału biologicznego, gazów odlotowych

Regulamin Świadczenia Usług

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl