Badania żywności i pasz – oferta

Wszyscy konsumenci – kupując towary określonych firm w konkretnych sklepach – ufają, że są one zdatne do spożycia, bezpieczne i wolne od szkodliwych bakterii, pleśni, czy też podobnego rodzaju zanieczyszczeń. Ktoś jednak musi weryfikować czy to prawda, a ze względów bezpieczeństwa muszą to robić profesjonaliści – znający się na swojej pracy, posiadający do swojej dyspozycji nowoczesne technologie, jak również stosujący się do obowiązujących norm i nakazów. Nasze laboratorium jest właśnie takie – wykonujemy profesjonalne badania żywności i pasz na potrzeby kontroli jakości oraz Sanepidu.Wszyscy konsumenci – kupując towary określonych firm w konkretnych sklepach – ufają, że są one zdatne do spożycia, bezpieczne i wolne od szkodliwych bakterii, pleśni, czy też podobnego rodzaju zanieczyszczeń.

Ktoś jednak musi weryfikować czy to prawda, a ze względów bezpieczeństwa muszą to robić profesjonaliści – znający się na swojej pracy, posiadający do swojej dyspozycji nowoczesne technologie, jak również stosujący się do obowiązujących norm i nakazów.

Badania fizykochemiczne pasz, żywności

Nasze laboratorium jest właśnie takie – wykonujemy profesjonalne badania żywności i pasz na potrzeby kontroli jakości oraz Sanepidu. Wszelkie analizy żywności wykonywane są zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007, zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Jakie konkretnie badania można u nas przeprowadzić?

To liczne testy mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne. W tej drugiej opcji zawiera się badanie wartości odżywczej, zawartości soli, tłuszczu, węglowodanów i cukru. Jeśli zaś chodzi o badania mikrobiologiczne, żywność i pasza sprawdzane są pod kątem Listeria monocytogenes, Escherichia coli, ogólnej liczby drobnoustrojów, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, liczby drożdży i pleśni oraz bakterii Salmonella.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl