Badania laboratoryjne ścieków – oferta

Samo słowo „ściek” kojarzy się wszystkim wyjątkowo nieprzyjemnie. Trudno się dziwić, ponieważ oznacza on zużytą już wodę, a co za tym idzie wodę ze wszelkimi nieczystościami, jakie się w niej znalazły na skutek używania. To przeróżne substancje chemiczne i biologiczne, to znaczy elementy pochodzenia organicznego i elementy nieorganiczne. Nikt nie chciałby mieć do czynienia z takimi ściekami, jednak ich badanie jest kwestią niezwykle ważną! Trzeba przecież oczyszczać wodę, ponieważ jej ilość jest ograniczona.

Obrót wody – to znaczy jej prawidłowe oczyszczenie, a przez to uzdatnienie do ponownego wykorzystania – nie mógłby bowiem zajść, gdyby nie zbadano uprzednio czym jest ona zanieczyszczona. Prawidłowe przeprowadzenie procesu oczyszczania ścieków jest możliwe jedynie po ich solidnym przebadaniu – dlatego tak ważne jest kto się tym zajmuje!Samo słowo „ściek” kojarzy się wszystkim wyjątkowo nieprzyjemnie. Trudno się dziwić, ponieważ oznacza on zużytą już wodę, a co za tym idzie wodę ze wszelkimi nieczystościami, jakie się w niej znalazły na skutek używania. To przeróżne substancje chemiczne i biologiczne, to znaczy elementy pochodzenia organicznego i elementy nieorganiczne. Nikt nie chciałby mieć do czynienia z takimi ściekami, jednak ich badanie jest kwestią niezwykle ważną! Trzeba przecież oczyszczać wodę, ponieważ jej ilość jest ograniczona. Obrót wody – to znaczy jej prawidłowe oczyszczenie, a przez to uzdatnienie do ponownego wykorzystania – nie mógłby bowiem zajść, gdyby nie zbadano uprzednio czym jest ona zanieczyszczona. Prawidłowe przeprowadzenie procesu oczyszczania ścieków jest możliwe jedynie po ich solidnym przebadaniu – dlatego tak ważne jest kto się tym zajmuje!

Badania ścieków – przepisy prawne

Ścieki mogą posiadać przeróżne zanieczyszczenia, w zależności od tego skąd pochodzi woda i do czego została wykorzystana. Najgorzej jest oczywiście ze ściekami przemysłowymi, ponieważ woda mogła posłużyć na przykład do czyszczenia hali produkcyjnej, albo być wykorzystana przy przeróżnych procesach wytwórczych. Dlatego proces wykonywania badań jest ściśle regulowany odpowiednimi przepisami – dzięki temu można mieć pewność, że wszelkie badania zostaną przeprowadzone poprawnie i nie będzie żadnych odstępstw od normy. O jakich konkretnie przepisach mowa? Wymieniając kilka z nich, jest to między innymi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964), czy też Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 6 lutego 2015 roku.

Badania laboratoryjne ścieków – nasza oferta

Nasze laboratorium przeprowadza badania ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również sprawdza ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Sprawdzamy także wodę z oczyszczalni, badając czy nie zawiera już żadnych szkodliwych składników – a zatem czy proces oczyszczania ścieków przebiegł poprawnie i zakończył się pomyślnie. Próbki muszą zostać pobrane w odpowiednim miejscu, by badania były wiarygodne. Jeśli zaś chodzi o rodzaj przeprowadzanych testów, są one naprawdę kompleksowe, obejmując zarówno analizę mikrobiologiczną, jak i chemiczną, biochemiczną oraz fizykochemiczną.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl