WYRÓŻNIENIA

W roku 2013 znaleźliśmy się w gronie laureatów Diamentów Forbesa.
Na podstawie terminowo złożonych raportów do KRS tworzona jest lista przedsiębiorstw, które posiadają pozytywny rating wiarygodności:

 • są rentowne,
 • posiadają płynność finansową i nie zalegają z płatnościami,
 • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym.

 

W 2011 roku nasze laboratorium uhonorowane zostało przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski nagrodą imienia Stanisława Staszica w VII edycji ww. konkursu.
Zgodnie z Regulaminem ideą konkursu między innymi jest:

 • uhonorowanie godnych uznania i upowszechniania osiągnięć podmiotów gospodarczych, spełniających standardy europejskie, potrafiących stworzyć klimat przyjazny dla klientów i kontrahentów,
 • promowanie firm regionu, które zyskały powszechne uznanie i trwałą renomę w kraju i za granicą oraz wnoszą znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy regionu,
 • inspirowanie rozwoju firm, transferu nowych technologii do przemysłu, a przez to tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie postaw proinwestycyjnych.

 

Rok 2010 przyniósł naszemu laboratorium Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany przez D&B Poland, będący potwierdzeniem stabilności firmy.
Ocena wiarygodności i stabilności firmy odbywa się na podstawie:

 • analizy moralności płatniczej według programu DunTrade,
 • analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych,
 • największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych.

 

Nasze laboratorium uzyskało statuetkę Geparda Biznesu.
Konkurs Gepardy Biznesu ma na celu między innymi

 • wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw,
 • promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm.
Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl
Olsztyn: 667 984 990 marketing.olsztyn@biochemik.pl
Ciszewo - wzrocowanie: 727 630 955 wzorcowanie@biochemik.pl
Ciszewo - środowisko: 727 631 655 srodowiskopracy@biochemik.pl