Aktualności

Aktualizacja zakresu Akredytacji AB400

Informujemy Państwa, że w dniu 20.12.2017r. obowiązujące 23 wydanie Zakresu Akredytacji AB 400 w obszarze badań mikrobiologicznych zaktualizowano o następujące normy: PN-EN ISO 11290-1:2017-07 oraz PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (Obecność i Liczba Listeria monocytogenes ).

AKTUALIZACJA ZAKRESU AKREDYTACJI AP 158 i AB 400

Informujemy Państwa, że od 15.11.2017r. obowiązuje 6 wydanie Zakresu Akredytacji AP 158, aktualizacja dotyczyła zwiększenia zakresu pomiarowego wilgotności względnej do 95 % dla higrometrów i termohigrometrów.

Natomiast w Zakresie Akredytacji AB 400 obowiązujące 23 wydanie zaktualizowano o normę PN-EN ISO 12966-2:2017-05  – Olej i tłuszcz roślinny i zwierzęcy, Udział procentowy kwasów tłuszczowych.

Publikacja materiałów promocyjnych przedstawiająca działalność Laboratorium w odniesieniu do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Czytaj więcej

AKTUALIZACJA ZAKRESU AKREDYTACJI NR AB 400

Informujemy, że Laboratorium Usługowo-Badawcze „Biochemik” Sp. z o.o. uzyskało rozszerzenie i uaktualnianie zakresu w Pracowni Środowiska Pracy dla pomiarów okresowych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywanych dla obszaru regulowanego oraz uaktualnianie zakresu we wszystkich naszych Pracowniach Mikrobiologicznych w odniesieniu do wydania normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 dotyczącej obecności pałeczek Salmonella spp.

Zmiany w Zakresie Akredytacji można odnaleźć na stornach:  30, 36, 37, 39, 42, 50, 53, 54, 55, 58, 59, 66,67.

Wstępny monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie

Szanowni Klienci,

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989, § 28.)

Czytaj więcej

IV konferencja techniczna

IV konferencja techniczna

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11.10.17 r. Laboratorium „Biochemik” Sp. z o.o. było partnerem konferencji pt. „Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów”.

Czytaj więcej

IV konferencja techniczna

„Bądź na bieżąco w branży wodno-kanalizacyjne” 10-11 PAŹDZIERNIKA CHODZIEŻ – PIŁA

„Innowacyjne technologie w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów” w dniach 10-11 października, Piła-Chodzież  zobacz: http://irwo.seidel-przywecki.com.pl/ Czytaj więcej

Campylobacter – nowe kryterium mikrobiologiczne dla drobiu

Komisja Europejska uznała za słuszne wprowadzenie na poziomie Unii Europejskiej kontroli Campylobacter w łańcuchu produkcji mięsa drobiowego. Wprowadzono nowe kryterium higieny procesu w odniesieniu do bakterii Campylobacter na  tuszach brojlerów mającego na celu kontrolę zanieczyszczenia tusz podczas procesu uboju.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT O ZMIANIE CENY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją o zmianie ceny na badanie w kierunku Obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym obowiązujący od 1.10.2017r.

Czytaj więcej

NOWY ZAKRES AKREDYTACJI

Jest nam miło poinformować, iż w dniu 13.07.2017 r. ukazał się nowy zakres akredytacji obejmujący nowe metody wzorcowania: higrometrów termohigrometrów, komór klimatycznych oraz termostatów. Nasz Dział Obsługi Klienta bardzo chętnie przygotuje dla Państwa ofertę.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl
Olsztyn: 667 984 990 marketing.olsztyn@biochemik.pl
Ciszewo - wzrocowanie: 727 630 955 wzorcowanie@biochemik.pl
Ciszewo - środowisko: 727 631 655 srodowiskopracy@biochemik.pl